Договір публічної оферти

educland.com - обучение английскому
educland.com - обучение английскому $$$+380672002728
65036г. Одессапл. Соборная

За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти – Покупець, з іншого боку, далі спільно названі – Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі – Договір), адресований необмеженому колу офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Послуг з навчання англійської мови на сайтіhttps://educland.com/.

Продавці (вчителі), які мають намір здійснювати продаж Послуг за допомогою Веб-сайту https://educland.com/ та Покупці (учні) при придбанні Послуг, розміщених на відповідних сторінках https://educland.com/, приймають умови цього Договору про наступне.

1. Загальні положення

1.1.
Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://educland.com/ у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). За повною згодою з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та виконання Послуги Продавцем (вчителем), відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.

1.3. Цей Договір набирає чинності з моменту натискання на кнопку «ЗАМОВИТИ», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявної у Продавця Послуги та діє до моменту отримання Покупцем Послуги від Продавця та повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, у разі потреби, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

2.
Терміни та визначення

«Договір публічної оферти» -публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті https://educland.com/и застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців (вчителів), що містить пропозицію Продавця про придбання Послуги з навчання англійської мови на Веб-сайті https://educland.com/, направлене невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

«Акцепт» – прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Послуги з навчання англійської мови на Веб-сайті https://educland.com/, шляхом додавання його до віртуального кошика та надсилання Замовлення.

«Услуга», «Товар» – предмет торгівлі (послуга з навчання англійської мови), про придбання якого на Веб-сайті https://educland.com/ розміщено пропозицію продавця.

«Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://educland.com/ та мають намір придбати ту чи іншу Послугу.

«Продавец» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які за допомогою Веб-сайту https://educland.com/ мають намір продати Послугу з навчання англійської мови.

«Заказ» -належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті https://educland.com/ заявка Покупця на купівлю Послуги, що адресується продавцю.

«Законодавство» – встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

«Суттєвий недолік Послуги» – недолік, який унеможливлює або неприпустиме використання Послуги відповідно до її цільового призначення, виник з вини Продавця, з незалежних від споживача причин.

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Послугу на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://educland.com/, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти Послугу та сплатити за неї гроші.

>

3.2. Продавець гарантує, що Послуга буде надана у встановлений термін та у якісному вигляді.

3.3. Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним правочином або угодою, вчиненою під впливом тиску або обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, що регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію Послуги без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та надання Послуги.

4. Права та обов’язки продавця

4.1. Продавець зобов’язаний:

 • виконувати умови цього Договору
 • надавати Послугу Покупцю у разі надходження оплати від Покупця;
 • повідомити покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в цьому договорі.

4.2. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3. Продавець:

 • Суб’єкт господарювання з-поміж осіб, що пропонують до придбання на Веб-сайті https://educland.com/ Послугу за єдиними узгодженими правилами, викладеними в цьому договорі публічної оферти .*

5. Права та обов’язки покупця

5.1. Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно сплатити та отримати Послугу на умовах цього Договору;
 • ознайомитися з інформацією про Послугу, розміщену на Веб-сайті https://educland.com/;

5.2. Покупець має право:

 • оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://educland.com/;
 • вимагати від продавця виконання умов цього Договору;
 • на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

6. Порядок оформлення замовлення

6.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://educland.com/ шляхом додавання Послуги до віртуального кошика за допомогою натискання кнопки «В кошик!», або зробивши замовлення електронною поштою, або по номер телефону, зазначений у розділі контактів Веб-сайту https://educland.com/.

6.2. Після оплати замовлення відбувається погодження часу та розкладу, згідно з яким буде відбуватися надання придбаної Послуги.

7. Ціна договору та порядок оплати

7.1. Ціна кожної окремої Послуги вказана на відповідній сторінці Веб-сайту https:/ /educland.com/.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни або кількості вибраних Послуг.

7.3. Покупець може сплатити замовлення такими способами:

 1. за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, зазначений у рахунку, у т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку у розмірі 100% передоплати).
 2. Кредитною карткою такого типу:
  Visa
  Visa Electron
  Mastercard
  Mastercard Electronic
  Maestro
 3. будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

Примітка. Оплата Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжної картки ,карткою можливе стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://educland.com/ у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягування додаткової комісії з оплати Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

8. Умови надання послуги

8.1. Покупець отримує Послугу відповідно до розкладу, який був для нього встановлений. Порядок оплати та отримання Послуги наведено на відповідній сторінці Веб-сайту https://educland.com/.

8.2. У разі відсутності Покупця на Веб-сайті https://educland.com/ у встановлену для отримання сплаченої Послуги дату та час, право на отримання сплаченої Послуги згоряє, а Послуга вважається наданою.< /p>

Якщо Покупець не може відвідати Веб-сайт https://educland.com/ у встановлену для отримання Послуги дату та час, він повинен повідомити про це адміністрацію сайту завчасно (принаймні за 2 дні до дати отримання сплаченої Послуги). У цьому випадку надання послуги буде перенесено на зручний для Покупця час.

Усі питання, що виникають у процесі оплати та отримання Послуги, Покупець може з’ясувати за контактними даними у розділі Контакти.

9. Умови повернення коштів за Послугу

9.1. Якщо Послуга була надана у неналежній якості, Покупець має право на отримання повторної Послуги від того самого Продавця.

9.2. Повернення коштів за надану Послугу неналежної якості не передбачено. Якщо Послуга була надана в неналежній якості, можливе лише повторне надання Послуги.

9.3. Якщо Покупець з будь-яких причин відмови від отримання сплаченої Послуги Послуга вважається наданою. Відшкодування коштів за оплачену Послугу, від якої Покупець відмовився, не виконується.

9.4. У разі наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. По можливості недоліки мають бути зафіксовані засобами фото-або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити адміністрацію Веб-сайту https://educland.com/ про виявлені недоліки та домовитися про заміну Послуги.

9.5. Сторони погодили, що у разі недотримання обов’язкових вимог зазначеної процедури визнається отримання Покупцем Послуги у належній якості.

10. Відповідальність сторін та вирішення спорів

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.

< p>10.2. У разі виникнення спорів, пов’язаних із виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. За суперечками у зв’язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не вимагається.

10.3. Усі суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі стосовно його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно з міжнародним та українським матеріальним та процесуальним правом.

11. Форс-мажорні обставини

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань з оплати, якщо доведуть, що таке невиконання було викликане форс-мажорними обставинами, тобто подіями чи обставинами, які дійсно знаходяться поза контролем такої сторони, що настали після укладення цього Договору, що носять непередбачуваний і невідворотний характер. війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіли, пріоритети, офіційні вимоги, квоти та ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливо виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, має негайно інформувати іншу Сторону письмово про виникнення вищезгаданих обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3.виконання своїх зобов’язань за цим Договором буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.

11.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це інший бік. Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

12. Інші умови договору

12.1. Інформація,що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно для виконання його Замовлення (надсилання повідомлення продавцю про замовлення Послуги, відправлення рекламних повідомлень тощо).

12.2. Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на Веб-сайт https://educland.com/ (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збір та обробку своїх персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомими, будуть використовуватися в комерційних цілях, у тому числі для обробки замовлень на придбання Послуг, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції , розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://educland.com/.

Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві мають право надсилатися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також надсилатись sms-повідомлення, здійснюватись дзвінки на вказану в анкеті телефонний номер.

12.3. Покупець надає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані до баз даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних , їх накопичення, оновлення, зміна (при необхідності). Продавець зобов’язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не розповсюджувати та не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійсненнябезпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу). від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

12.5. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення. Покупець відповідає за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації.

Договір публічної оферти